Adatkezelési tájékoztató

Hatályos 2020.06.10. napjától

Az Általános Adatvédelmi Rendelet (az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete, a továbbiakban: GDPR) előírásainak megfelelően a Szabadszínész Kft., mint adatkezelő az alábbi tájékoztatást nyújta az általa üzemeltetett szabadaprodukcio.hu weboldallal (továbbiakban: weboldal) és az azon keresztül elérhető egyes szolgáltatásokkal kapcsolatosan folytatott adatkezelésről.

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a tájékoztatót annak érdekében, hogy megismerje hogyan kezeljük adatait!

A felhasználó a Weboldal használatával akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldalon szolgáltatást nem vehet igénybe. A felhasználó szavatol azért, hogy a megadott adatai valósak. A megadott adatok valóságáért a felhasználó tartozik felelősséggel.

A Weboldal egy modern, online produkciós ügynökségként és produkció keresőként funkcionál. A nyilvánosságnak és szakmai érdeklődőknek szól. Az oldal segít a megrendelőknek (művelődési házak, rendezvény szervezők, fesztiválszervezők, stb) és a produkcióknak, vagy menedzsereinek, ügyintézőinek kapcsolatba kerülni egymással. A Weboldal szól mindenkinek, aki úgy érzi, előadásai-produkciói nem jutnak el a megfelelő közeghez, vagy több helyre szeretné eljuttatni, de nem tudja, hogyan lépjen kapcsolatba a megfelelő személyekkel, intézményekkel.

A Weboldal célja, hogy a Felhasználók közötti kapcsolatteremtést az Adatkezelőn keresztül elősegítse, a Felhasználók számára megjelenési lehetőséget biztosítson. A regisztráció során a Felhasználó saját döntése szerint előadói profilt hozhat létre, amelyhez produkciós oldalakat vehet fel és ezeket bármikor módosíthatja, törölheti, vagy ajánlatkérést küldhet, ha egy produkció érdekli.

A Weboldal pártfogó tartalom – Art Peep Show funkciója, hogy a kialakult járványügyi helyzetben az előadóknak lehetőséget biztosítson előadásuk közönséghez közvetítéséhez, a nézőknek pedig lehetővé tegye, hogy az általuk választott művészt vagy az általa megjelölt szervezetet támogassák.

1. Adatkezelő

Szabadszínész Kft.
székhely: 2500 Esztergom, Jókai Mór utca 8. földszint 2.
nyilvántartási szám: 11-09-026694
nyilvántartó bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
adószám: 26636782-2-11
képviselő: Lengyel Tamás és Gosztonyi Csaba ügyvezetők
telefon: +36705857028 
email: szabadszinesz@gmail.com

(továbbiakban: Adatkezelő)

Az Adatkezelő által kezelt személyes adatokat az Adatkezelőnél az Adatkezelő munkavállalói ismerhetik meg a 2. pontban meghatározott adatkezelési cél eléréséhez szükséges mértékben.

2. Az adatkezelés jogalapja célja, időtartama, kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a személyes adatokat az alábbi jogalapon, célokból és időtartamig kezeli:

Adatkezelés fajtája

Adatkezelés jogalapja

Kezelt adatok köre

Adatkezelés célja

Adatkezelés időtartama

Előadói regisztrációs adatok kezelése

A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

- Email cím

- Vezetéknév

- Keresztnév

A regisztrációs adatok kezelésének célja a felhasználó részére a weboldal által elérhető szolgáltatás nyújtása. A felhasználó által megadott adatok szükségesek ahhoz, hogy előadói profilt létre lehessen hozni, és ezáltal szolgáltatást tudjon kínálni a felhasználó

- a szerződés lejártától számított 5 évig (Ptk. szerinti általános elévülési határidő)

- szerződés hiányában az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig

Előadói profiladatok és produkciók kezelése

A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

- Vezetéknév

- Keresztnév

- művésznév

- számlázási adatok

- képek, videók

- Email cím

- Telefonszám

Az előadói profil és produkciós oldalak által ismerhetik meg az érdeklődők a kínált produkció részleteit, a számlázási adatok a számlázáshoz szükségesek.

- a szerződés lejártától számított 5 évig (Ptk. szerinti általános elévülési határidő)

- szerződés hiányában az utolsó bejelentkezéstől számított 5 évig

Art Peep Show felhasználói regisztrációhoz kapcsolódó adatkezelés

A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

- Név

- Email cím

- számlázási adatok

Az Art Peep Show szolgáltatás igénybevétele, kredit vásárlása, a feltöltött tartalmak megtekintési lehetőségének megvásárlása, fizetési kötelezettség teljesítése

- kredit megvásárlásától és/vagy a tartalom megtekintésétől számított 5 évig (Ptk. szerinti általános elévülési határidő)

 

- kredit vásárlás hiányában az utolsó bejelentkezéstől számított 3 évig

Ajánlatkérés esetén történő adatkezelés

A szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

- Név

- Email cím

- telefonszám

- megvalósulás ideje, helye

- számlázási adatok

A weboldal látogatói általi ajánlatkérés a meghirdetett produkciókkal kapcsolatban

- a szerződés lejártától számított 5 évig (Ptk. szerinti általános elévülési határidő)

 

- szerződés hiányában az ajánlatkérést követő 365 napig

Számlázási adatok kezelése

Az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c pont)

- Név

- Cím

Szolgáltatások ellenértékének számlázása

a számviteli törvényben meghatározott határidőig, 8 évig

Hírlevélre feliratkozókkal kapcsolatos adatkezelés

Az felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

- Név

- Email cím

Hírek, ajánlatok, reklámküldemények eljuttatása a feliratkozóhoz emailben.

a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

Kapcsolatfelvételi űrlap

Az felhasználó hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont)

- Név

- Email cím

- üzenet

A weboldal látogatói kérdéseinek megválaszolása

a kapcsolatfelvételt követő 30 napig

A szolgáltatásokhoz kötelezően megadandó adatok hiányábanaz Adatkezelő nem tudja a felhasználó által igénybe venni kívánt szolgáltatást nyújtani.

Google vagy Facebook fiók használatával történő regisztráció esetén a Google Inc. és a Facebook Inc. által elérhetővé tett tájékoztatásban meghatározott személyes adatok – jelen esetben a Felhasználó vezeték- és keresztneve – a Felhasználó önkéntes hozzájárulása alapján kerülnek továbbításra az Adatkezelő felé, ehhez a hozzájárulását a Felhasználó a Google, illetve Facebook fiók használatával történő regisztrációs mód választásával megadja. Egyebekben a kezelt adatok körére a fent írtak érvényesek.

A felhasználó által feltöltött, produkciót ajánló videó az Adatkezelő Youtube csatornájára kerül feltöltésre nem listázott videóként. Ez azt jelenti, hogy a videóra nem lehet rákeresni, keresések eredményeként vagy a felhasználó saját csatornáján nem jelenik meg. A videót csak azok láthatják, akik annak linkjét ismerik. A felhasználó a linket bárkivel megoszthatja. A videó bárki által megtekinthető, de csak akkor, ha ismeri a linkjét.

A felhasználó által feltöltött pártfogó tartalom - Art Peep Show videó az Adatkezelő által a Cloudflare-től igénybevett tárhelyre kerül feltöltésre és tárolásra. A feltöltést követően az Adatkezelő a feltöltött tartalomból egy rövid ajánlót (teaser) készít, melyet az Adatkezelő Youtube csatornájára tölt fel, és ami teljesen nyilvános, azt bárki megnézheti.

Reklámküldemények és ajánlatok, hírek (hírlevél) küldése céljából az Adatkezelő kizárólag az felhasználó külön erre irányuló kifejezett hozzájárulása esetén kezeli az adatokat a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. A Felhasználó a hírlevélben található link alkalmazásával, vagy az Adatkezelő 1. pontban rögzített elérhetőségein bármikor megtilthatja, hogy részére az Adatkezelő a továbbiakban reklámküldeményt küldjön, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

3. Adatfeldolgozók

Adatkezelő az adatokat a szolgáltatásokra irányuló szerződések teljesítése, a weboldal üzemeltetése, valamint a számviteli törvény előírásainak betartása céljából továbbíthatja az alábbi adatfeldolgozók részére.

Az Adatfeldolgozók az adatkezelést az Adatkezelő utasításai szerint végzik, az adatkezelést érintő érdemi döntést nem hozhatnak a tudomásukra jutott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő rendelkezései szerint dolgozhatják fel, saját célra adatfeldolgozást nem végezhetnek, továbbá a személyes adatokat az Adatkezelő rendelkezései szerint kötelesek tárolni, megőrizni és törölni. Az adatfeldolgozás során az adatokat az adatfeldolgozók munkavállalói ismerhetik meg.

Adatfeldolgozó neve

Adatfeldolgozó címe

Adatfeldolgozási tevékenység

Feldolgozással felhasználó adatok

ChiliSoft Kft.

1056 Budapest, Nyáry Pál u. 6. II. em 1.

Weboldal üzemeltetés

Valamennyi, az adatkezelési tevékenységeknél megjeleölt adat

Linode LLC.

329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A, Galloway, NJ, 08205, USA

tárhelyszolgáltatás

Valamennyi, az adatkezelési tevékenységeknél megjeleölt adat

Niron kft.

1138 Budapest, Párkány u. 44. 1/6.

Könyvelés

Számlázási név és cím

OTP Mobil Kft.

1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.

Online  fizetési rendszer (simplepay) biztosítása

név, város

Google

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország

Analytics és Remarketing használata

Valamennyi, az adatkezelési tevékenységeknél megjeleölt adat[MOU2] 

ez alapjan:

https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20190122/f3294e95/google_privacy_policy_hu_eu.pdf

Cloudflare Germany GmbH

Rosental 7
80331 München

Biztonság és teljesítmény optimalizáció

Valamennyi, az adatkezelési tevékenységeknél megjelölt adat

Ez alapjan: 

https://www.cloudflare.com/privacypolicy

Youtube

Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország

Videó tárhelyszolgáltatás

A felhasználó által feltöltött videó

ez alapjan:

https://www.gstatic.com/policies/privacy/pdf/20190122/f3294e95/google_privacy_policy_hu_eu.pdf

 

4. A Weboldal használatával és működésével kapcsolatos technikai jellegű adatkezelés

A Weboldal látogatása során a látogató számítógépére kerülnek elmentésre szövegformátumú fájlok (továbbiakban: Sütik). Az Adatkezelő főként az ún. session cookies sütiket használja, melyek a böngésző bezárásakor azonnal törlődnek. Ezek a szövegformátumú fájlok személyes adatokat nem tartalmaznak. Ezenkívül az Adatkezelő használ olyak sütiket is, ún. permanent cookies-t, melyek több látogatás során használatosak. Ezek a sütik is kizárólag a látogató IP címét tartalmazzák. Főleg ezek a Sütik biztosítják azt, hogy az Adatkezelő ajánlata barátságosabb, hatékonyabb és biztonságosabb legyen. Ezeknek a fájloknak köszönhetően lehetséges például, hogy a honlapon megjelenjenek azok az információk, melyek a látogató érdeklődésének felelnek meg. A sütik használatának célja az, hogy az ajánlat a lehető legjobban alkalmazkodjon a látogató igényeihez és a böngészés a lehető legkényelmesebb legyen. A látogató személyének azonosítása ezen Sütikkel nem lehetséges. 

Természetesen a böngésző beállítható úgy is, hogy több látogatás alatt használt Sütiket a merevlemezre ne mentse el, azonban csak a sütik használatával használhatja ki és élvezheti teljes mértékben a látogató a Weboldal egyes funkcióit. Ez a szolgáltatás csak a sütik használatának engedélyezésével lehetséges. Ezért Adatkezelő javasolja, hogy a Sütiket a látogató hagyja bekapcsolva. 

A Sütik megtekintése és törlése általában a webböngésző beállítások funkcióját választva bármikor lehetséges, erről további információt a webböngésző “Súgó” menüjéből kaphat.

A weboldal használatával az felhasználó hozzájárul a sütik rögzítéséhez, tárolásához és feldolgozásához a jelen pontban meghatározott módon és célokra.

A Weboldal a következő sütiket használja:

Süti neve

Célja (tevékenysége)

Mennyi ideig tárolja az adatot?

Milyen adatot kezel?

i18n.locale

Felhasználó által kiválasztott nyelvi beállítás

permanens

Személyes adatot nem kezel

cookie.accept_usage

Információ arról, hogy a felhasználó elfogadta-e a süti figyelmeztetést

permanens

Személyes adatot nem kezel

JSESSIONID

Munkamenet azonosító a weboldali alkalmazások autentikációjához

permanens

Személyes adatot nem kezel

lang

Felhasználó által kiválasztott nyelvi beállítás

permanens

Személyes adatot nem kezel

auth0

Auth0 bejelentkezés támogatása.

3 nap

Auth0 funkció támogatása. Személyes adatot nem kezel.

auth0.ssodata

Legutóbbi auth0 bejelentkezési paraméterek tarolása.

1 nap

Auth0 user azonosító

did

Auth0 bejelentkezés támogatása.

5 év

Auth0 funkció támogatása. Személyes adatot nem kezel.

_ga

A Google Analytics alkalmazása során a felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

2 év

Egy egyedi ID-t regisztrál ez a cookie, amit statisztikai adatok generálására használ a rendszer arra vonatkozóan, hogy hogyan használja a látogató a honlapot. Személyes adatot nem kezel.

_gid

A Google Analytics alkalmazása során a felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

24 óra

Egy egyedi ID-t regisztrál ez a cookie, amit statisztikai adatok generálására használ a rendszer arra vonatkozóan, hogy hogyan használja a látogató a honlapot. Személyes adatot nem kezel.

_gat_gtag_UA_47079721_4

A Google Analytics alkalmazása során a felhasználók megkülönböztetésére szolgál.

90 nap

A Google Analytics használja, hogy gátolja az API-k kérési arányát. Személyes adatot nem kezel.

NID

Google Analytics cookie-k, lehetővé teszik, hogy megjegyezzék a webhely működési vagy megjelenítési módját, például a felhasználó által beállított nyelvet vagy a tartózkodási régióját módosító információkat.

6 hónap

Egyedi ID-t regisztrál, ami meghatározza a visszatérő felhasználó által használt eszközt. A célzott hirdetésekhez használják.

__cfduid

Megbízható webes forgalom ellenőrzése

1 év

Az egyes ügyfelek azonosítására használja egy megosztott IP-cím mögött, és ez alapján ügyfelenkénti biztonsági beállítások beállítására. Nem tárol semmilyen személyazonosításra alkalmas információt. 

__cfduid

Cloudflare cookie, a rosszhiszemű felhasználók felismerését lehetővé teszi

30 nap

Az egyes ügyfelek azonosítására használja egy megosztott IP-cím mögött, és ez alapján ügyfelenkénti biztonsági beállítások beállítására. Nem tárol semmilyen személyazonosításra alkalmas információt.

_biz_flagsA

Cloudflare cookie a performancia optimalizáció és biztonság fokozása érdekeben.

60 nap

Cloudflare technikai adatok. Nem tárol semmilyen személyazonosításra alkalmas információt.

_biz_nA

Cloudflare cookie a performancia optimalizáció és biztonság fokozása érdekeben.

1 év

Cloudflare technikai adatok. Nem tárol semmilyen személyazonosításra alkalmas információt.

_biz_pendingA

Cloudflare cookie a performancia optimalizáció és biztonság fokozása érdekeben.

1 év

Cloudflare technikai adatok. Nem tárol semmilyen személyazonosításra alkalmas információt.

_biz_uid

Cloudflare cookie a performancia optimalizáció és biztonság fokozása érdekeben.

1 év

Cloudflare technikai adatok. Nem tárol semmilyen személyazonosításra alkalmas információt.

sparrow_id

Cloudflare technikai cookie

14 nap

Cloudflare technikai adatok. Személyes adatot nem kezel.

sparrow_init

Cloudflare technikai cookie

14 nap

Cloudflare technikai adatok. Személyes adatot nem kezel.

_hp2_id.3538148622

Cloudflare technikai cookie, mely a weboldal használatát figyeli.

2 év

Cloudflare technikai adatok. Személyes adatot nem kezel.

_hp2_props.3538148622

Cloudflare technikai cookie, mely a weboldal használatát figyeli.

2 év

Cloudflare technikai adatok. Személyes adatot nem kezel.

APISID

Beágyazott youtube videók által használt cookie, anonim statisztikai adatokat gyűjt pl. arról, hogy egy videót hányszor néztek meg.

2 év

Személyes adatot csak akkor kezel, ha a felhasználó be van jelentkezve google fiókjába, az ott meghatározott beállítások szerint.

CONSENT

APISID cookie-val egyező

20 év 1 hó

APISID cookie-val egyező

HSID

APISID cookie-val egyező

2 év

APISID cookie-val egyező

LOGIN_INFO

APISID cookie-val egyező

2 év

APISID cookie-val egyező

SAPISID

APISID cookie-val egyező

2 év

APISID cookie-val egyező

SID

APISID cookie-val egyező

2 év

APISID cookie-val egyező

SIDCC

APISID cookie-val egyező

3 hó

APISID cookie-val egyező

SSID

APISID cookie-val egyező

2 év

APISID cookie-val egyező

PREF

APISID cookie-val egyező

8 hó

APISID cookie-val egyező

VISITOR_INFO1_LIVE

APISID cookie-val egyező

8 hó

APISID cookie-val egyező

YSC

APISID cookie-val egyező

session

APISID cookie-val egyező

1P_JAR

APISID cookie-val egyező

session

APISID cookie-val egyező

GPS

YouTube.com, mobil eszközöknek egyedi azonosítót regisztrál GPS lokáció alapján történő méréshez

1 hónap

Youtube egyedi azonosító.

A weboldal alkalmazza a Google Analytics-et, a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását, valamint a Youtube-ot, mely szintén a Google szolgáltatása. A Google Analytics sütik használatával működik, olyan szövegfájlokkal, amelyek az Felhasználó számítógépén tárolódnak és lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését. A sütik által létrehozott, a weboldal látogatója által történő használatát rögzítő információk rendszerint a Google szerverére kerülnek át az USA-ba, és ott is tárolódnak. Azonban az felhasználó IP-címe előzőleg rövidített formában kerül át, amennyiben az az Európai Unió tagállamában található, vagy más olyan államéban, amely az Európai Gazdasági Régióról szóló Egyezmény aláírója. Csak különleges esetekben kerül át a teljes IP-cím az USA-beli Google szerverre, és kerül sor ott a rövidítésre. A Google ezt az információt arra használja, hogy kiértékelje a Weboldal felhasználó által történő használatát, hogy az oldalaktivitásról jelentéseket állítson elő, és további szolgáltatásokat nyújtson a weboldal működtetőjének a weboldalhasználatával kapcsolatban. A Google Analytics keretén belül a fehasználó böngészőjéről átküldött IP-címet nem kombinálják más Google-adatokkal. A sütik tárolását az Felhasználó megakadályozhatja böngészőjének megfelelő beállításával. Továbbá, a süti által készített, a felhasználó weboldal használatát rögzítő adatok (pl. IP-cím) Google-hoz történő továbbítását és feldolgozását is megakadályozhatja, ha letölti és installálja a böngésző segédprogramot (plugin) a következő linkről: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=hu 

A Google által az Analytics és egyéb szolgáltatáshoz kapcsolódó adatkezelésről bővebben itt tájékozódhat: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=hu

Az felhasználó böngészője beállításával letilthatja a sütik használatát, azonban ebben az esetben nem tudja kihasználni a weboldal összes funkcióját.

A sütik letiltását az egyes webböngészőkbenaz alábbi módokon tudja megtenni:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=hu

Firefox:https://www.mozilla.org/hu/privacy/websites/#cookies

5. A felhasználó jogai, jogorvoslati lehetőségek

Hozzáférés joga: a felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől tájékoztatást kérjen arról, hogy személyes adatai kezelése az Adatkezelőnél folyamatban van-e. A felhasználó jogosult az Adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni.

A Felhasználó jogosult továbbá hozzáférni azokhoz az információkhoz is, melyeket jelen tájékoztató tartalmaz.

Helyesbítéshez való jog: az Felhasználó jogosult arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését kérje.

Törléshez (“elfeledtetéshez”) való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Törlési kérelem esetén az Adatkezelő megvizsgálja, hogy az adatkezelésnek mi a pontos jogalapja (van-e a hozzájáruláson kívül más jogalapja), és ha a törlés feltételei fennállnak törli az adatokat. Törlés esetében az Adatkezelő gondoskodik arról, hogy mindazok töröljék az adatokat, akikhez az adat az Adatkezelőn keresztül eljutott.

Korlátozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy az adatkezelés korlátozását kérje, ha vitatja az adatkezelés pontosságát, jogellenes adatkezelés esetén az adatok törlését ellenzi; az adatkezelőnek már nincs szüksége az adatra de a felhasználó igényli azokat jogérvényesítés céljából, vagy a felhasználó a tiltakozási jogával élt az adatkezelés ellen. A korlátozás feloldásáról az Adatkezelő a Felhasználót előzetesen tájékoztatja. Az Adatkezelő tájákoztatja valamennyi címzetett a korlátozásról, akivel a személyes adatot közölték.

Adathordozhatósághoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, ezeket másik adatkezelőnek továbbítsa (vagy továbbíttassa az adatekezlővel ha ez technikailag megvalósítható). Ez a jog abban az esetben illeti meg a felhasználót, ha az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul és az adatkezelés automatizált módon történik.

Tiltakozáshoz való jog: a Felhasználó jogosult arra, hogy saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon az adatkezlés ellen, ha az közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy ha az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdeke (ideértve a profilalkotást is).

Az Adatkezelő direkt marketing (reklámajánlatok, hírlevél küldése), automatizát döntéshozatali és profilalkotási tevékenységével kapcsolatban a felhasználó bármikor tiltakozhat (Az Adatekezlő jelenleg nem végez profilalkotást).

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), legfeljebb azonban 30 napon belül a felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a kért tájékoztatást, illetve a hozzájárulás visszavonása esetén törli az adatokat. Az Adatkezelő helyesbítés, törlés esetén minden olyan címzettet tájékoztat, akivel az adatot közölték.

Ha az Adatkezelő a felhasználó kérésének nem tud eleget tenni, erről az Felhasználót 30 napon belül tájékoztatja.

Az Adatkezelő tájékoztatja a felhasználót, hogy az adatok kezeléséhez történő hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

A felhasználó adatkezeléshez kapcsolódó jogait az Adatkezelő 1. pontban meghatározott elérhetőségein gyakorolhatja.

Az felhasználó jogorvoslati igénye esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5., www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, ugyfelszolgalat@naih.hu), vagy választása szerint az Adatkezelő székehelye, az felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszékhez fordulhat.

6. Adatbiztonság

Adatkezelő az adatkezelést akként végzi, hogy annak során biztosítsa az felhasználóek magánszférájának védelmét. Adatkezelő az adatokat a technológia állásának leginkább megfelelő információtechnológiai megoldásokkal védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az felhasználó által a regisztráció során létrehozandó felhasználói fiók az felhasználó által megadott jelszóval védett.

A weboldal SSL tanúsítvánnyal rendelkezik.

7. Vegyes rendelkezések

Adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy a Weboldalt bármely vonatkozásban a felhasználók előzetes értesítése nélkül megváltoztassa vagy megszüntesse, működését módosítsa. Ezen változtatások a jelen Tájékoztatóban meghatározott adatkezelések célját és az adatkezelési hozzájárulást nem érintik.

A Weboldal használata folytán a felhasználók között létrejövő kapcsolat során, abból kifolyólag történő esetleges adatkezelés nem kapcsolódik a Weboldal használatához és nem tartozik jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá, azért Adatkezelő felelősséget nem vállal.

Adatkezelő jogosult a Felhasználók egyidejű tájékoztatása mellett a jelen Tájékoztatót egyoldalúan módosítani. A módosítások a weboldal módosítást követő első használatával hatályossá válnak, kivéve a hozzájáruláshoz kötött módosításokat.

Az ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ itt letölthető.

Budapest, 2020.06.10.