Általános Szerződési Feltételek

Hatályos: 2020.06.10.

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák a szabadadaprodukcio.hu weboldalon (továbbiakban: Weboldal) elérhető szolgáltatás használatának feltételeit, a használattal kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket.
A Felhasználó a Weboldalra történő regisztráció és/vagy szolgáltatás megrendelése során tudomásul veszi és elfogadja a jelen ÁSZF-ben foglaltakat, mely elfogadás a Weboldal használatának feltétele.

1. A Szolgáltató adatai

A Weboldal üzemeltetője:

Név: Szabadszínész Kft
Székhely: 2500 Esztergom, Jókai Mór utca 8. földszint 2.
Levelezési cím: 2500 Esztergom, Jókai Mór utca 8. földszint 2.
Képviselők neve: Lengyel Tamás és Gosztonyi Csaba
Cégjegyzékszám: 11-09-026694
Nyilvántartó bíróság: Tatabányai Törvényszék Cégbírósága
Adószám: 26636782-2-11
Email cím: szabadszinesz@gmail.com
Telefonszám: +36/20-9380673

továbbiakban: Szolgáltató

Tárhelyszolgáltató adatai:
cégnév: Linode LLC.
székhely: 329 E. Jimmie Leeds Road, Suite A, Galloway, NJ, 08205, USA email cím: support@linode.com

2. A Szolgáltatás

A Weboldal egy modern, online produkciós ügynökségként és produkciókeresőként funkcionál. A nyilvánosságnak, és szakmai érdeklődőknek szól. Az oldal segít a megrendelőknek (művelődési házak, rendezvény szervezők, fesztiválszervezők, stb) és a produkcióknak, vagy menedzsereinek, ügyintézőinek kapcsolatba kerülni egymással. A Weboldal szól mindenkinek, aki úgy érzi, előadásai-produkciói nem jutnak el a megfelelő közeghez, vagy több helyre szeretné eljuttatni, de nem tudja, hogyan lépjen kapcsolatba a megfelelő személyekkel, intézményekkel.

A Weboldal célja, hogy a Felhasználók közötti kapcsolatteremtést elősegítse, a Felhasználók számára megjelenési biztosítson ès a Szolgáltatón keresztül a kapcsolatteremtést elősegítse. A regisztráció során a Felhasználó saját döntése szerint előadói profilt hozhat létre, amelyhez produkciókat vehet fel és ezeket bármikor módosíthatja és törölheti.

A Weboldal „pártfogó tartalom – Art Peep Show” funkciója, hogy a kialakult járványügyi helyzetben az előadóknak lehetőséget biztosítson előadásuk közönséghez közvetítéséhez, a nézőknek pedig lehetővé tegye, hogy az általuk választott művészt vagy az általa megjelölt szervezetet támogassák.

A Weboldalt „előadói profil létrehozóként”, „látogatóként” vagy „felhasználóként” lehet használni. Az előadói profil létrehozóként közzétett produkciós oldalak és pártfogó tartalmak nyilvánosak, a weboldal valamennyi látogatója számára elérhetők.

A Látogatók számára a weboldalon közzétett produkciók, pártfogó tartalmak kereshetők, ehhez regisztráció nem szükséges. A pártfogó tartalmak megtekintéséhez regisztráció szükséges.

2.1. Előadói profil

A Szolgáltatás igénybevételéhez regisztráció, majd előadói profil létrehozása szükséges.

Regisztrálni lehet email cím-jelszó megadásával. A regisztráció esetében a Felhasználónak meg kell adnia az email címét és egy jelszót, kereszt- és vezetéknevét. A Weboldal használata ezekkel lesz lehetséges, a belépésre ezen adatok megadásával lesz lehetőség. A regisztrációról a Felhasználó egy email-t kap, melyben található link segítségével megerősítheti és egyben véglegesítheti regisztrációját. A Szolgáltató részéről további visszaigazolásra nincs szükség, a regisztráció a megerősítéssel megtörténik.

Regisztrációt és belépést követően a Felhasználónak létre kell hoznia az előadói profilját, ami a profil űrlapon megjelölt adatok megadását jelenti. A profil kitöltése során valós adatokat kell megadni. Az előadó profil mentését követően a Szolgáltató a profilt ellenőrzi, és annak megfelelősége esetén azt jóváhagyja, az előadói profil ezzel válik aktívvá.

Ha a Felhasználó a Weboldalt nem kívánja tovább használni és profilját törölni szeretné, ezt emailben kell jeleznie a Szolgáltatónak, aki 3 munkanapon belül törli az adott profilt és regisztrációt (a jelen ÁSZF 4. pontjában foglalt kizárólagossági kikötések a profil vagy produkciós oldal törlésétől függetlenül érvényben maradnak).

Az Előadói profil létrehozásához a következő adatok megadása szükséges:

 • Családnév
 • Utónév
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Művésznév
 • Leírás
 • Bővebb információ
 • Számlázási adatok
  • Cégnév, Áfaprofil, Adószám, Ország, Irányítószám, Település, Közterület, Házszám
2.2. Produkciós oldal

A profil elkészítése után produkciós oldal készítése szükséges ahhoz, hogy a keresőben a látogatók számára elérhetővé váljon az előadó által kínált produkció. A produkciós oldal mentésével a keresőben való megjelenés még nem történik meg, ehhez a Szolgáltató jóváhagyása szükséges. A Szolgáltató minden produkciós oldalt áttekint, és ha az a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem sérti, a produkciós oldal közzétételét jóváhagyja, ezt követően a produkciós oldal elérhetővé válik a Weboldal látogatói számára.

Produkciós oldalt csak az hozhat létre, aki már rendelkezik Előadói profillal. Egy produkciós oldal létrehozásánál a következő adatokat kell megadni:

 • Produkció megnevezése
 • Produkció leírása 
 • Kategória megnevezése:
 • Produkció típusa:
 • Műfaj
 • Paraméterek:
   • Alsó - felső korhatár, minimum - maximum közönség, beltéri – kültéri előadás, minimum – maximum időtartam, szünetek száma, előadás nyelve, eddigi fellépések száma stb.
 • Feltételek:
   • Minimum – maximum ár, elérhetőség, indulás helye, utazási limit szükséges –e költségtérítés, technikai követelmények stb.

Az információk megadása és elmentése után lehetőség van képek és egy videó feltöltésére. Videó feltöltése akként történik, hogy az Előadói profil létrehozója megadja a feltölteni kívánt videó linkjét, ezt követően a Szolgáltató anonimizálja a videót, majd ezt követően a saját Youtube csatornájára feltölti azt.

Tilos feltölteni erőszakos, meztelenséget vagy részben meztelenséget ábrázoló, diszkriminatív, gyűlölködő, pornográf vagy szexuális töltetű fényképeket vagy videót, valamint olyan tartalmat, mely más személy személyhez fűződő vagy egyéb jogát sérti, vagy sértheti.

Kizárólag olyan kép és videó tölthető fel, mellyel kapcsolatban az Előadói profil léterhozója rendelkezik a teljes körű felhasználás jogával. A fénykép és videó feltöltésével az Előadói profil léterhozója egyben akként nyilatkozik, hogy annak felhasználása más személy jogát nem sérti. A feltöltött fényképek és videók bármikor törölhetők és helyettük másik tölthető fel.

Az előadói profillal rendelkező, produkciós oldalt létrehozó tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szolgáltatás igénybevételének feltétele, hogy a Szolgáltató elrejt minden olyan információt (anonimizál), amelyből következtetni lehet a produkció tulajdonosára, résztvevőire, társulatra stb.

 • Címeket és társulatok neveit nem teszi nyilvánossá
 • A leírásban az alkotók neveit elrejti
 • A leírásban az előadás címét elrejti
 • A támogatók neveit elrejti
 • A képeken, videókon a címre, alkotókra, színházra, társulatra utaló neveket, logókat eltünteti stb.
2.3. Érdeklődés, szerződéskötés

Ha egy felhasználót, látogatót érdekel egy produkció, akkor az érdeklődési űrlapon a következő adatok megadásával a Szolgáltatón, mint közvetítőn keresztül kapcsolatba tud lépni a produkciós oldalt létrehozóval:

 • Teljes név
 • Email cím
 • Telefonszám
 • Megvalósulás időpontja, helyszíne, rövid leírás hozza,
 • Számlázási adatok
  • Cégnév, Adószám, Ország, Irányítószám, Település, Közterület, Házszám

A kapcsolatfelvétel úgy történik, hogy az ajánlatkérés beérkezését követően a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot az Ajánlatkérővel a részletek egyeztetése érdekében, ekkor tájékoztatja az Ajánlatkérőt az előadó személyéről, a produkció áráról és egyéb lényeges körülményekről. Ezt követően a Szolgáltató jelzi az Előadói profil létrehozója felé az érdeklődést, és egyeztet a felek között. Ha megállapodás születik az Ajánlatkérő és az Előadói profil létrehozója között a produkció megrendelése tárgyában, egymással szerződést kötnek. A szerződéskötéshez a Szolgáltató szerződés sablont biztosít számukra. A szerződéskötés a DocuSign felületen keresztül történik, mely által biztosított aláírási módot az Ajánlatkérő és az Előadói profil létrehozója elfogadják, és az ennek alkalmazásával aláírt szerződést érvényesnek és hatályosnak tekintik.

Az Ajánlatkérő és az Előadói profil létrehozója kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződéskötés tényéről a Szolgáltatót haladéktalanul értesíti, és elektronikus úton megküldi részére a szerződés másolatát.

2.4. Pártfogó tartalom – Art Peep Show létrehozása

A Szolgáltató a pártfogó tartalom közzététele és értékesítése után nem számol fel jutalékot, az Előadói profil létrehozója (a tartalom feltöltője) a Szolgáltatónak díj fizetésre nem köteles.

A profil elkészítése után pártfogó tartalom – Art Peep Show oldal készítése szükséges ahhoz, hogy a pártfogó tartalom a keresőjében a látogatók számára elérhetővé váljon. A pártfogó tartalom mentésével a keresőben való megjelenés még nem történik meg, ehhez a Szolgáltató jóváhagyása szükséges. A Szolgáltató minden tartalmat áttekint, és ha az a jelen ÁSZF rendelkezéseit nem sérti, a közzétételét jóváhagyja, ezt követően a tartalom elérhetővé válik a Weboldal látogatói számára

Pártfogó tartalmat csak az hozhat létre, aki már rendelkezik Előadói profillal. Egy pártfogó tartalom létrehozásánál a következő adatokat kell megadni:

 • A tartalom címe
 • Előadás nyelve
 • Kívánt ár megtekintésenként
 • Megtekintések időtartama (15 perc és többszöröse)
 • Tartalom rövid leírása
 • A kívánt összeg megtekintésenként
 • A kedvezményezett

Ezen adatok megadása után lehetőség van egy videó- vagy hangfájl feltöltésére. A feltöltés akként történik, hogy az Előadói profil létrehozója kiválasztja számítógépéről a kívánt videó- vagy hangfájlt, és feltölti azt. Ezt követően a Szolgáltató a saját Youtube csatornájára egy rövid ajánlót (teaser) készít a felvételből.

Kizárólag olyan videó- vagy hangfájl tölthető fel, mellyel kapcsolatban az Előadói profil léterhozója rendelkezik a teljes körű felhasználás jogával. A videó- vagy hangfájl feltöltésével az Előadói profil léterhozója egyben akként nyilatkozik, hogy annak felhasználása más személy jogát nem sérti. A videó- és hangfájlok bármikor töröltethetők és helyettük másik tölthető fel. A törlést a az Előadói profil létrehozója a Szolgáltatótól kérheti emailben.

A pártfogó tartalom létrehozója meghatározhatja, hogy a megtekintésért kapott krediteknek ki legyen a kedvezményezettje, azok ellenértékét ki kapja meg. Kedvezményezettként választható:

 • A pártfogó tartalom létrehozója saját maga
 • Színházi Szolidaritási Alap
 • Színházi Dolgozók Szakszervezetének Segélyalapja
 • FESZ segélyalapja

A kedvezményezett személye a már beváltott kreditek vonatkozásban nem módosítható, a kredit ellenértékét a beváltáskor kedvezményezettként jelölt személy kapja meg.

2.5. Pártfogó tartalom – Art Peep Show megtekintése

A pártfogó tartalom megtekintése csak kredit beváltásával lehetséges.

Ahhoz, hogy a Látogató kreditet tudjon vásárolni, létre kell hoznia a felhasználói fiókját. A felhasználói regisztrációt követően a Szolgáltató a Felhasználó által megadott email címre megerősítő linket küld. A felhasználói fiók a linkre kattintással aktiválódig, ezt követően használható. Ha a Felhasználó 2 napon belül nem aktiválja fiókját, a regisztrációja automatikusan törlésre kerül.

A felhasználói fiók létrehozása után van lehetőség kredit vásárlására („kreditfeltöltés”). A kreditek a pénztárcában tárolódnak. A pénztárca a menüsor jobb oldalán érhető el, a profilnév mellett.

Egy kredit ára 100 Ft. A Felhasználó tetszőleges darabszámú kreditet vehet.

A kreditek vásárlása akként történik, hogy a felhasználó kiválasztja a megvásárolni kívánt kreditmennyiséget, megadja a számlázási nevét, címét és email címét. A megadott adatokat továbblépés előtt a felhasználó módosítani tudja.

Ezt követően a kiválasztott kreditmennyiség szerinti díj kifizetéséhez a Weboldal a felhasználót a SimplePay biztonságos fizetési oldalra irányítja, ahol a Felhasználó bankkártya használatával tudja kiegyenlíteni a kreditek ellenértékét.

A megrendelés leadását és a díjfizetést követően haladéktalanul, de legkésőbb 48 órán belül a Szolgáltató a Weboldal által generált automatikus e-mail üzenetben visszaigazolja a felhasználónak a szerződési jognyilatkozatának beérkezését – a felek között a szerződés ekkor jön létre –, és elküldi a szolgáltatás ellenértékéről kiállított számlát. A Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg a Szolgáltatótól a megrendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.

A megvásárolt kreditek nem visszaválthatók, illetve készpénzre nem válthatók.

A pártfogó tartalmat meghatározott számú kredit ellenében tekintheti meg a Felhasználó. A megtekintéshez szükséges kreditek számát a pártfogó tartalmat létrehozó határozza meg. Szintén a pártfogó tartalmat létrehozó határozza meg azt is, hogy a megtekintésért kapott kreditek ellenértékétnek ki lesz a kedvezményezettje, azt ki kapja meg.

A pártfogó tartalomra a kredit beváltását megelőzően a Felhasználónak lehetősége van egy rövid előzetes megtekintésére, mely alapján el tudja dönteni, hogy szeretné-e a teljes pártfogó tartalmat megtekinteni, és erre a kreditjeit felhasználni.

Ha a Felhasználónak elegendő számú megvásárolt kredit áll rendelkezésére, akkor a pártfogó tartalom „megnézem” gombjára kattintva a megtekintés ellenértékeként meghatározott darabszámú kredit automatikusan levonásra kerül, és a Felhasználó hozzáférést kap a pártfogó tartalomhoz.

A pártfogó tartalom megtekintése a feltöltője által meghatározott ideig lehetséges. A megtekintésre meghatározható időtartam a videó hossza + 15 perc kreditenként. Ez azt jelenti, hogy a Felhasználó a megvásárlást követően adott időtartamon belül jogosult a megtekintésre, egy alkalommal. A meghatározott idő elteltét követően a Felhasználó a megtekintésre jogosultságát elveszíti akkor is, ha a tartalmat még nem tekintette meg. A pártfogó tartalom feltöltője a megtekintést hosszabb időre, a 15 perc többszörösére is engedheti több kreditért cserébe.

A Felhasználó a jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a pártfogó tartalomnak kizárólag a megtekintésére jogosult. A kredit beváltásával a Felhasználó nem szerez semmilyen jogot a párfogó tartalom tekintetében a meghatározott időtartamon belüli megtekintés jogán túlmenően. A pártfogó tartalom vagy annak részének elmentése, tárolása tilos, szerzői jogi jogsértést valósít meg, melyért a Felhasználó felelős.

3. A szolgáltatás díja

3.1. Produkciós oldal

Az Ajánlatkérő és az Előadói profil létrehozója között létrejött szerződés(ek) után a Szolgáltatót jutalék illeti meg. A jutalék alapja a produkció - Szolgáltató részére a produkciós oldal létrehozásakor rögzített - árának meghatározott százaléka. A produkció áráról a Szolgáltató az ajánlatkérést követően tájékoztatja az Ajánlatkérőt. A jutalék a szerződéskötéskor válik esedékessé.

Az Ajánlatkérő által fizetendő jutalék a produkció árának 5%-a.

Az Előadói profil használója által fizetendő jutalék a produkció árának 10%-a.

A jutalék összegéről a szerződéskötést követően a Szolgáltató számlát állít ki és elektronikus úton eljuttatja az Ajánlatkérő és az Előadói profil létrehozója részére a regisztrációkor/ajánlatkéréskor megadott email címre. Az Ajánlatkérő és az Előadói profil létrehozója a számlát a kiállítástól számított 8 napon belül, átutalással köteles kiegyenlíteni a Szolgáltató számlán feltüntetett bankszámlájára.

3.2. Pártfogó tartalom – Art Peep Show

A Szolgáltató a pártfogó tartalom közzététele és értékesítése után nem számol fel jutalékot, az Előadói profil létrehozója (a tartalom feltöltője) a Szolgáltatónak díj fizetésre nem köteles.

A Felhasználónak a pártfogó tartalom megtekintéséért díjat kell fizetnie, mely díjat a pártfogó tartalmat feltöltő határoz meg akként, hogy meghatározza azt a kredit darabszámot, melyért cserébe a pártfogó tartalom adott ideig megnézhető.

A Felhasználó tetszőleges darabszámú kreditet tud vásárolni. Egy kredit díja 100 Ft. A kredit megvásárlását követően a Felhasználó kiválasztja a pártfogó tartalmat, amit meg kíván nézni, és az ott meghatározott mennyiségű kreditet beváltja. A megvásárolt kreditek nem visszaválthatók, illetve készpénzre nem válthatók.

A pártfogó tartalom megtekintéséért a Felhasználó által beváltott kredit ellenértékét a Szolgáltató a pártfogó tartalom létrehozója által meghatározott kedvezményezettnek átadja. Ha a kedvezményezett valamely segélyszervezet, a Szolgáltató a tárgyhót követő hónap 5 napjáig átutalja a tárgyhóban juttattot összeget a segélyszervezet számlájára.

Ha a kedvezményezett a pártfogó tartalom feltöltője saját maga, abban az esetben a beváltott kreditek ellenértékével a felek a kredit beváltását követő hónapban számolnak el akként, hogy a Szolgáltató a pártfogó tartalom feltöltője által a tárgyhót követő hónap 7. napjáig kiállított és a Szolgáltatónak átadott számla ellenében, annak kézhezvételét követő 8 napon belül az összeget átutalja az Előadói profil felhasználójának. A pártfogó tartalom feltöltője a Weboldalon belépést követően meg tudja nézni, hogy az adott hónapban hányan nézték meg az általa feltöltött tartalmakat, és a számlát ez alapján állítja ki Szolgáltató részére.

4. Kizárólagosság

Az Előadói profilt létrehozó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatón keresztül vagy a Szolgáltató tevékenységével összefüggésben jelentkező ajánlatkérőkkel csak és kizárólag a Szolgáltatón keresztül folytathat tárgyalásokat és köthet szerződés a Szolgáltatónál hirdetett és az egyéb, a Szolgáltatónál nem hirdetett produkciója vonatkozásában.

Ajánlatkérő tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatón keresztül vagy a Szolgáltató tevékenységével összefüggésben megismert produkció vagy az Elődói profil létrehozója más produkciója, egyéb tevékenysége vonatkozásában kizárólag a Szolgáltatón keresztül folytathat tárgyalásokat és köthet szerződés.

A jelen kizárólagossági kikötés az Előadói profilt létrehozó tekintetében az általa a Weboldalon történő utolsó produkciós oldal közzétételi időpontjától, az Ajánlatkérő tekintetében pedig az adott Előadói profilt létrehozó vonatkozásában tett utolsó ajánlatkérés időpontjától számított egy évig áll fenn, függetlenül a jelen ÁSZF szerint létrejött szerződés fennállásától. Ez alapján amennyiben az Előadói profilt létrehozó és az ajánlatkérő között bármely produkció előadására vagy más tevékenységre irányuló szerződés jön létre ezen időtartam alatt, a Szolgáltató a 3. pontban meghatározott díjazásra jogosult. Ha a szerződés olyan előadásra, tevékenységre irányul, melyet az Előadói profil létrehozója a Weboldalon nem hirdetett, a jutalék alapja a tevékenységre irányuló szerződésben rögzített ár. Felek kötelesek a szerződést annak megkötését követően haladéktalanul eljuttatni Szolgáltató részére.

Ajánlatkérőnek minősül minden személy, aki a produkcióról és az Előadói profilt létrehozó tevékenységéről a Weboldallal összefüggésben szerzett tudomást. Ajánlatkérőnek minősül különösen az Ajánlatkérőként regisztrált személy, továbbá hozzátartozója, vagy ezek tulajdonában álló jogi személy vagy egyéb szervezet (továbbiakban: szervezet), vagy olyan szervezet, melynek az Ajánlatkérő vagy hozzátartozója vezető tisztségviselője, munkavállalója, vagy amely szervezettel az Ajánlatkérő vagy hozzátartozója bármilyen jogviszonyban áll.

5. Elállási jog, felmondás

Az Ajánlatkérőnek, valamint a kreditet vásárló Felhasználónak amennyiben fogyasztónak minősül, a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül joga van indokolás nélkül elállni a szerződéstől. A szerződés megkötésének napja az a nap, amikor az ajánlatkérést vagy megrendelést a Szolgáltatóhoz elküldi és annak megérkezésétől a Szolgáltató által küldött automatikus visszaigazolást megkapja. Ha az Ajánlatkérő, Felhasználó elállási jogával élni kíván köteles az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát eljuttatni a Szolgáltatóhoz e-mail üzenetben vagy postai úton a Szolgáltató 1. pontban meghatározott címére. Az Ajánlatkérő, Felhasználó az elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Az elállási jogot határidőben érvényesnek kell tekinteni, ha az Ajánlatkérő, Felhasználó nyilatkozatát a 14 napos határidő lejárta előtt elküldi.

Az elállási jog csak a fogyasztónak minősülő Ajánlatkérő, Felhasználó által gyakorolható, tehát azon személyek által, akik a szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek. Gazdálkodó szervezeteket (vállalkozásokat, egyéni vállalkozókat stb.) az elállási jog a vonatkozó jogszabályok alapján nem illeti meg. Szolgáltató tájékoztatja az Előadói profilt létrehozókat és az üzleti tevékenységi körükben eljáró Ajánlatkérőket, Felhasználókat, hogy a Weboldal használatával kapcsolatban nem minősülnek fogyasztónak, tekintettel arra, hogy szakmájuk, önálló foglalkozásuk vagy üzleti tevékenységük körén belül járnak el. A felhasználók abban az esetben sem minősülnek fogyasztónak, ha a Weboldalon magánszemélyként regisztrálnak/kérnek ajánlatot, de ennek során bármely szervezet képviseletében járnak el.

Az Ajánlatkérő nem gyakorolhatja a felmondás jogát, ha a szolgáltatás teljes egészét a Szolgáltató teljesítette, és a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a felmondási jogát elveszíti a szolgáltatás egészének teljesítését követően. A Szolgáltatás egésze teljesítettnek minősül, ha a Szolgáltató az ajánlatkérés alapján az Ajánlatkérővel a kapcsolatot felveszi, és vele az ajánlatkérés által érintett produkció előadóját és/vagy a produkció egyéb részleteit ismerteti.

A kreditet vásárló Felhasználó elállási joga a kredit megvásárlásra vonatkozik abban az esetben, ha a kreditet még nem használta fel. A kreditek felhasználását követően a Felhasználó az elállási jogát már nem gyakorolhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. r. 29. § i) pontja értelmében, tekintettel arra, hogy a kredit felhasználását követően a tartalmat azonnal megtekintheti.

A fogyasztónak nem minősülő felhasználó, ha a Weboldalt nem kívánja tovább használni és profilját törölni szeretné, ezt emailben vagy postai úton kell jeleznie a Szolgáltatónak, aki 3 munkanapon belül törli az adott profilt és regisztrációt.

Az ajánlatkérés mindaddig visszavonható, amíg a Szolgáltató a szerződést nem teljesíti, tehát amíg a Szolgáltató az Ajánlatkérővel a kapcsolatot felveszi, és vele az ajánlatkérés által érintett produkció előadóját és/vagy a produkció egyéb részleteit ismerteti.

A jelen ÁSZF 4. pontjában foglalt kizárólagossági kikötések a profil vagy produkciós oldal törlésétől függetlenül érvényben maradnak.

6. Panaszkezelés

A Weboldal használatával kapcsolatos panaszt a Szolgáltató 1. pontban megadott címére lehet eljuttatni.
A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, szükség szerint orvosolja.
Ha a felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát a panaszosnak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg, de legkésőbb 30 napon belül megküldi. A telefonon közölt panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítószámmal látja el.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat: a) a panaszos neve, lakcíme,
b) a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
c) a panasz részletes leírása,

d) a Társaság nyilatkozata a panasszal kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
e) a jegyzőkönyvet felvevő személy aláírása,
f) a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,

g) telefonon közölt panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A panaszt a Szolgáltató a beérkezését követően 30 napon belül írásban érdemben megválaszolja és intézkedik annak közlése iránt.
A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig őrzi meg, és azt az ellenőrző hatóságnak kérésre bemutatja. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató írásban ad tájékoztatást arról, hogy a Felhasználó esetlegesen mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti.

Amennyiben a fogyasztónak minősülő felhasználó jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes járási hivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy lakóhelye vagy a szolgáltató székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő Békéltető Testülethez. A Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Komárom-Esztergom megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Békéltető Testület elérhetőségei:
Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Telefonszám: 06-34-513-010 Fax: 06-34-316-259

Online vitarendezés
Az online megrendelt szolgáltatással kapcsolatban felmerült panasza esetén a fogyasztónak minősülő felhasználó az Európai Bizottság által létrehozott platformon keresztül kezdeményezheti vitás ügyének bírósági úton kívüli rendezését. Az online vitarendezési platformon az űrlap kitöltésével nyújthatja be panaszát. Az űrlaphoz célszerű csatolni minden dokumentumot, mely panaszát alátámasztja.

7. Felelősség, szerzői jogok

Felhasználó a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során vagy azzal kapcsolatban felmerülő esetleges károkért. Szolgáltató nem felelős a Felhasználók által tanúsított magatartásért, valamint nem felelős a Felhasználók között esetlegesen létrejövő jogviszonnyal kapcsolatos igényekért, vagy jogviszony létrejöttének elmaradásáért és ehhez kapcsolódó igényekért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a produkciós oldal látogatottságának elmaradása, vagy eredménytelensége miatt nem vonható felelősségre. A Felhasználó a Weboldal használata során köteles a hatályos jogszabályokat betartani és kiemelt figyelmet fordítani arra, hogy harmadik személy jogait vagy érdekeit ne sértse, Szolgáltató ezért felelősséget nem vállal. A Felhasználó által közzétett információkat és tartalmakat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a Szolgáltató nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Ha a Felhasználó más szolgáltatóhoz irányuló tartalmat vagy linket ad meg, e szolgáltatók tevékenységéért Szolgáltató felelősséget nem vállal.

A Felhasználó a Weboldalon történő regisztrációval és profiljának, produkciós oldalának, párfogó tartalmának közzétételével kijelenti, hogy az általa közölt adatok és tartalmak harmadik személyt nem sértenek és jogszabály rendelkezésébe nem ütköznek. A Szolgáltató semmilyen felelősséget nem vállal a feltöltött profilok és produkciós oldalak, pártfogó tartalmak tartalmáért, így különösen azok hitelességéért, valódiságáért, aktualitásáért, felhasználási jogosultságáért.

A teljes Weboldal – így annak technikai megoldásai, minden tartalma, grafikai megjelenése – és maga a Szolgáltatás lényege és elemei – így az adatbázis is – szerzői jogi vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jogi védelem alatt állnak, a szerzői jogok jogosultja a Szolgáltató. A Weboldal egészének vagy egyes részeinek magáncélú felhasználáson túli valamennyi felhasználása formája kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

8. Vegyes rendelkezések

Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy egy adott regisztrációt, profilt, produkciós oldalt saját belátása szerint töröljön, az érintett egyidejű értesítésével.

Az Előadói profilt létrehozónak bármikor lehetősége van az esetlegesen tévesen megadott adatait javítani. Ezt belépést követően a profiljának, produkciós oldalának szerkesztésével tudja megtenni.

A jelen ÁSZF szerinti szerződés nyelve a magyar, a szerződések nem minősülnek írásbeli szerződésnek és nem kerülnek iktatásra, elektronikus úton megkötött szerződések.

A Szolgáltató magatartási kódexnek nem vetette alá magát.

Szolgáltató és Felhasználó a vitás kérdéseket elsősorban békés úton próbálják meg rendezni. Ennek sikertelensége esetén a magyar bíróságok joghatóságát kötik ki. A járásbíróság hatáskörébe tartozó perekre a Szolgáltató és a fogyasztónak nem minősülő felhasználó a Budapesti II. és III. kerületi Bíróság illetékességét kötik ki. A Törvényszék hatáskörébe tartozó perek esetében a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény illetékességi szabályai az irányadóak.

Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a jelen ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa. A módosított rendelkezések az azok hatályba lépését követően alkalmazandók, a már profillal rendelkező felhasználók esetén a weboldal felhasználó általi első használatával válnak elfogadottá.

Az ÁSZF egyes rendelkezéseinek érvénytelensége nem érinti az ÁSZF érvénytelenségi okkal nem érintett egyéb rendelkezéseinek érvényességét.
Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2011. évi CVIII. törvény, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet rendelkezései irányadók.

Budapest, 2020.06.10.